09.12.2017(суббота)

 

Нечётная

Расписание занятий  на 09.12.2017

(суббота)

 

  19-п 20-п
1 п Биология 34-б Химия 33-б
2 п Обществоведение 1-с Ин. язык 21-с/37-б/6-с
3 п Бел. литература 30-б Русский язык 32-б
4 п        

 

  185-б
1 п Бел. литература 30-б
2 п Химия 33-б
3 п География 34-б
4 п    

 

  17-п 18-п
1 п ОАиП 20-б/36-б Уч. пр-ка  РП 9-с/17-с
2 п Русская литература 32-б Уч. пр-ка  РП 9-с/17-с
3 п Физкультура с/з Уч. пр-ка  РП 9-с/17-с
4 п        
5 п        
6 п        

 

  184-б 93-б
1 п Русская литература 32-б Физкультура с/з
2 п Бел. литература 30-б Эк. организации 28-б/29-с
3 п Статистика 29-с Эк. организации 28-б
4 п        
5 п        

 

  15-п 16-п
1 п Эк. организации 28-б/29-с Констр. пр. и яз. пр. 1-л
2 п ТРПО 1-л/20-б Физкультура с/з
3 п ТРПО 1-л ТРПО 20-б
4 п