Расписание занятий на 25.01.2021 (понедельник )

 

Расписание занятий  на 25.01.2021 (понедельник )

23-п 24-п
Защита населения от ЧС 18-б Ариф. –лог. осн. выч. техники 16-б
Ариф. –лог. осн. выч. техники 16-б ОАиП 1-л/20-б
Физ. культура с/з ОАиП 1-л/20-б
4п ОАиП 20-б/1-л Математика 30-б/36-б
ОАиП 20-б/1-л Математика 30-б/36-б
ОАиП 20-б ОАиП 1-л
ОАиП 20-б ОАиП 1-л