Расписание занятий на 04.01.2021г. (понедельник)

Расписание занятий на 04.01.2021г. (понедельник) Расписание занятий размещается на сайте колледжа www.bgaek.by   180-с 1 курс     1ч Математика

Расписание занятий на 31.12.2020г. (четверг)

Расписание занятий на 31.12.2020г. (четверг) Расписание занятий размещается на сайте колледжа www.bgaek.by   180-с 1 курс     1ч Допризывная

31.12.2020 (четверг)

Расписание занятий  на 31.12.2020 (четверг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25-п 26-п 1ч История Беларуси 32-б Русская литература 34-б 2ч Русская литература